Statsminister Ulf Kristersson besökte socialkontoret för att ta del av kommunens nya brottsförebyggande satsning

Publicerad
Statsminister Ulf Kristersson och kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl samt tre personer till från socialkontoret, en man och två kvinnor.

Bild: Behandlingsassistent Mohammed Al-Quzweeni, statsminister Ulf Kristersson (M), kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M), socialdirektör Susanna Karlqvist och verksamhetschef Maria Torgersen. Foto: Norrköpings kommun

Statsminister Ulf Kristersson (M) besökte igår (onsdagen den 21 februari) socialkontoret i Norrköping för att ta del av den nya brottsförebyggande satsningen Föräldraskap i Sverige för utrikesfödda föräldrar.

Det var mycket intressant att höra hur Norrköping jobbar brottsförebyggande i det här projektet. Det är oerhört viktigt med ett systematiskt arbete och att stå upp för svensk lagstiftning, så att dagens femåringar inte hamnar i kriminalitet om tio år. Det handlar bland annat om att tydliggöra föräldraansvar, att barn lyckas i skolan, att sekretessen försvinner mellan socialtjänst och polis så att vi kan förhindra att barn glider in i kriminalitet. Jag tror väldigt mycket på tydliga och respektfulla samtal med föräldrar som både tar upp deras rättigheter och skyldigheter i Sverige, säger statsminister Ulf Kristersson (M).

Länsstyrelsen Östergötland driver tillsammans med kommunerna i Östergötland ett långsiktigt utvecklingsarbete för att främja goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga. I Norrköpings kommun pågår flera parallella spår i det brottsförebyggande arbetet. Socialkontoret arbetar bland annat med olika typer av föräldrastöd och under hösten 2023 infördes det nya programmet Föräldraskap i Sverige. Där erbjuds fem gruppträffar för utrikesfödda föräldrar som har barn i åldrarna 0–18 år.

Det var positivt att få välkomna statsminister Ulf Kristersson till Norrköping och socialkontoret. Vi jobbar med många brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser i kommunen, en av dem är den här föräldrautbildningen. Den är en pusselbit i ett omfattande arbete för att förhindra att fler ungdomar hamnar i normbrytande miljöer. Utbildningen kan vara avgörande för framtiden för både föräldrar och ungdomar. Den ger stöttning till föräldrar som är osäkra i sina föräldraroller. Bra att vi har en framåtlutad regering som vill ta del av kommunernas arbete och att Norrköping är en av de kommuner som får visa väg, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Innehållet i kursen Föräldraskap i Sverige är baserat på FN:s barnkonvention, forskning och lagstiftning men också kartlagda behov hos nyanlända föräldrar.

Syftet är att föräldrarna ska få information och diskutera olika områden som är viktiga för familjer i Sverige. Det kan handla om hur det är att vara förälder i ett nytt land, vilka rättigheter och skyldigheter som finns, jämställdhet och hur skola och vård fungerar, säger behandlingsassistent Mohammed Al-Quzweeni.

I dagsläget har cirka 60 föräldrar utbildats i projektet.

Det här är en viktig pusselbit i arbetet för att fler ska känna sig inkluderade i samhället och få rätt förutsättningar framåt. Hittills har vi fått jättebra respons från föräldrarna som deltagit. För några veckor sedan berättade vi om projektet för kronprinsessparet och nu har statsministern tagit del av hur vi arbetar och på vilket sätt projektet gör skillnad, det känns verkligen roligt, säger verksamhetschef Maria Torgersen.

Norrköpings kommun, polisen och andra aktörer arbetar tillsammans för att skapa trygghet. I det trygghetsskapande arbetet används metoden Effektiv samordning för trygghet (EST).

Effektiv samordning för ökad trygghet är en viktig faktor i vårat systematiska och långsiktiga brottsförebyggande arbete. Det ger oss förutsättningar att kunna rikta våra insatser, där är Föräldraskap i Sverige ett exempel på vad vi kan erbjuda för att möta behoven, säger Susanna Karlqvist, socialdirektör i Norrköpings kommun.