Gångvägar längs Motala ström stängs av på grund av höga vattenflöden

Med anledning av det höga vattenflödet i Motala ström stänger Norrköpings kommun av gångstråken mellan Dragsbron och riksvägen. Avstängningarna gäller från och med fredag den 23 februari.

Publicerad

Den 16 februari utfärdade SMHI en orange varning för höga vattenflöden i Motala ström. Snabb snösmältning och återkommande regn har därefter ökat risken för översvämning på flera platser i Norrköping. Räddningstjänsten Östra Götaland bedömer att de kraftiga vattenflödena i Motala ström kan komma att försvåra eventuella räddningsinsatser. Som en försiktighetsåtgärd väljer därför Norrköpings kommun att stänga av gångvägarna mellan Dragsbron och Riksvägen med omedelbar verkan. Runt om gångstråken har grindgaller med varningsskyltar satts upp där allmänheten avråds röra sig i närheten av vattnet, och att vara extra uppmärksamma på förändringar kring sjöar och vattendrag.

Norrköpings kommun arbetar aktivt med händelseutvecklingen i nära samverkan med bland andra Länsstyrelsen Östergötland, representanter från länets övriga kommuner, SMHI, Tekniska verken, Holmen, Räddningstjänsten Östra Götaland, Försvarsmakten och Trafikverket.

Kommande väderförhållanden avgör den fortsatta händelseutvecklingen och om fler gångvägar kommer behöva stängas av.

Skylt om avstängning av gångstråk vid Motala ström. Bildtexten lyder: "Avstängt på grund av höga vattenflöden – iaktta försiktighet. Undvik att vistas nära områden med höga vattenflöden. Var uppmärksam på förändringar kring sjöar och vattendrag/Avoid areas with high water flows. Be aware of changes around lakes and waterways."

Runt om gångstråken har grindgaller med varningsskyltar satts upp där allmänheten avråds röra sig i närheten av vattnet.