Sverigefinnarnas dag den 24 februari

Publicerad
Bild på den sverigefinska flaggan.

Den 24 februari firas sverigefinnarnas dag och dagen till ära kommer det flaggas med sverigefinska flaggan längs med Saltängsbron. Dagen firas bland annat för att uppmärksamma den finskspråkiga minoriteten samt väcka majoritetens intresse för sverigefinnar.

Sverigefinnarnas dag firas på flera ställen runt om i landet. Evenemang och olika kulturella program arrangeras i många kommuner. I Norrköping firas dagen på olika sätt varje år, vad som passar för just det aktuella året.

Antalet personer med finsk bakgrund i Sverige beräknas för närvarande till cirka 712 000 personer och utgör den största nationella minoriteten i Sverige.

Sedan 2014 har sverigefinnarna en egen flagga med två kors i blått och gult på vit botten som symboliserar både Sverige och Finland. Norrköpings kommun flaggar med sverigefinska flaggor på Saltängsbron 24 februari varje år.

Vill du läsa mer om sverigefinnar, sverigefinsk kultur, det finska språket i Sverige och historia? Du hittar mer information här:
minoritet.se – sverigefinnar

Ruotsinsuomalaisten päivä

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta päätti vuonna 2010, että Carl Axel Gottlundin syntymäpäivä 24. helmikuuta julistetaan ruotsinsuomalaisten päiväksi.

Päätös perustuu siihen, että ruotsinsuomalaiset kansallisena vähemmistönä on Ruotsin suurin, noin 712 000 henkilöä.

Päivän tarkoituksena on muun muassa muistuttaa suomenkielisen vähemmistön olemassaolosta sekä herättää suuren enemmistön kiinnostus ruotsinsuomalaisia kohtaan.

24. helmikuuta oli Carl Axel Gottlundin syntymäpäivä. Hän symbolisoi ruotsinsuomalaisen vähemmistön historian, kielen ja kulttuurin näkyvyyttä osana Ruotsin kulttuuriperintöä. Gottlund oli suomalainen kirjailija, kielitieteilijä ja kansanperinteen tutkija. Hän perusti ensimmäisen Suomiseuran nimeltään Stockholms Finnkår ja seuran ensimmäinen kokous pidettiin 20. helmikuuta 1830. Gottlund eli vuosina 1796-1875.

www.sverigefinne.se

Sverigefinnarnas dag

Sverigefinländarnas delegation beslutade 2010 att sverigefinnarnas dag firas på Carl Axel Gottlunds födelsedag den 24 februari. Han symboliserar synliggörandet av den sverigefinska minoritetens historia, språk och kultur som en del av det svenska kulturarvet. Gottlund var en finsk folklivsforskare, folklorist, lektör, kulturpolitiker och fennoman. Han grundade den första finska föreningen i Sverige i modern tid, Föreningen Stockholms Finnkår. Föreningen sammanträdde för första gången den 20 februari 1830. Gottlund levde mellan åren 1796 och 1875.

Dagen firas bland annat för att uppmärksamma den finskspråkiga minoritetens existens samt väcka majoritetens intresse för sverigefinländare.

Svenska Akademien beslutade att den 24 februari 2013 att i Akademialmanackan hädanefter skall dagen anges som Sverigefinnarnas dag.