Förändringar i kommunstyrelsen och nämnder efter omval

Under måndagens kommunfullmäktigemöte valdes Monica Holtstad (L) in i kommunstyrelsen och utsågs till kommunalråd. Tomas Tekmen (KD) blir ordförande för samhällsplaneringsnämnden och Alexander Nejdemo (L) blir ordförande för byggnads- och miljöskyddsnämnden.

Publicerad

Förändringarna är en följd av att kommunfullmäktige under måndagens sammanträde beslutade att återkallade de förtroendevaldas uppdrag i kommunstyrelsen och samhällsplaneringsnämnden.

Anledningen till det är att Reidar Svedahl, kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen, uteslutits ur Liberalerna och att majoritetsförhållandet i kommunstyrelsen och samhällsplaneringsnämnden därmed ändrats. Därför behövde fullmäktige genomföra omval av ledamöter och ersättare i styrelsen och nämnden.

Kommunfullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag. I kommunstyrelsen valdes Monica Holtstad (L) in som ordinarie ledamot. Hon blir också kommunalråd tillsammans med Sophia Jarl (M), Patrik Palm (M), Eva-Britt Sjöberg (KD), Tomas Tekmen (KD) och Christoffer Jarnvall (SD). Oppositionsråd är Olle Vikmång (S), Maria Sayeler Behnam (S), Andreas Bohlin (S), Christian Widlund (C) samt Robert Nordman (MP).

Till ordförande i samhällsplaneringsnämnden valdes Tomas Tekmen (KD).

Till ordförande i byggnads- och miljöskyddsnämnden valdes Alexander Nejdemo (L).