Gemensamt stödteam ska minska antalet myndighetskontakter

Publicerad

Har du flera sjukdomsdiagnoser samtidigt, till exempel missbruk och psykiatrisk diagnos, kan du också få stöd från flera olika håll samtidigt. Det kan vara väldigt krävande med flera myndighetskontakter, särskilt om de inte själva har kontakt med varandra.

Fotografi på personal från vård- och omsorgskontoret och socialkontoret som ingår i stödteamet.

På bild: Maryam Amani Gruppledare, Carola Gustavsson vård och stödsamordnare/stödassistent, Frida Karlsson Enhetschef, Maria Larsson Vård och stödsamordnare/behandlingsassistent, Eva Nilsson Enhetschef, Patrik Käll Vård och stödsamordnare/behandlingsassistent, Pernilla Grönblom vård och stödsamordnare/stödassistent.

Nu finns en ny överenskommelse som ska förbättra samverkan mellan socialkontoret och vård- och omsorgskontoret. Ett team ska erbjuda samordnat och flexibelt stöd för att öka livskvaliteten hos personer med så kallad samsjuklighet.

Fokus på person och relation

Ditt behov och förutsättning är utgångspunkten i teamets uppdrag, du ska till exempel kunna få öppenvård och boendestöd på ett samordnat sätt. Stödinsatserna ges av olika delar av kommunen, men teamet ska jobba över gränserna.

Du ska kunna ringa till vem som helst av oss, det ska kännas tryggt. Du vet att vi jobbar tillsammans och att vi pratar med varandra, säger Carola Gustafsson, Case manager.

Teamet kartlägger ditt behov, följer upp det stöd du får och kan starta upp nytt stöd om det behövs. Det kan även bli aktuellt med stöd till dina närstående. Efter biståndsbeslut och samtycke fungerar vård- och stödsamordnare som ditt personliga ombud. Ytterligare ett uppdrag i rollen är ett ansvar att vid behov sammankalla till SIP- och nätverksmöten.

Bakgrund

2007­–2011 samverkade socialkontoret, Region Östergötland och vård- och omsorgskontoret genom ett gemensamt ACT-team för personer med svår samsjuklighetsproblematik. Efter avveckling fanns en uttalad överenskommelse om fortsatt samarbete mellan vård- och omsorgskontoret och socialkontoret ­– en samverkan som tagit sig uttryck i många olika former men inte alltid bestått över tid.

Tidigare god samverkan är resultatet av goda relationer mellan medarbetare, men den är personbunden och när någon slutar så försvinner samverkan, säger Eva Nilsson, enhetschef vård- och omsorgskontoret.

Nu har samarbetet mellan kontoren formaliserats genom det gemensamma teamet. Ett fortsatt samarbete över kontorsgränser, det gemensamma ägandeskapet och ansvaret för ärendet, blir en stor vinst för dig.

Vi behöver inte klargöra vems ansvaret är. Det är vårt gemensamma ärende, säger Frida Karlsson, enhetschef socialkontoret.