Spårvagnstrafiken från Klockaretorpet ersätts av buss

Utvecklingen av stadsdelen Sandtorp fortsätter och med start den 1 mars 2024 kommer delar av spårvagnstrafiken för linje tre ersättas av buss. Ersättningsbussar kommer inledningsvis trafikera sträckan mellan Söder tull och Klockaretorpets centrum.

Publicerad

Den tredje och avslutande etappen av stadsutvecklingsprojektet i Sandtorp fortsätter. Som en del av arbetet kommer spårvagnsspåren mellan Söderleden och hållplatsen Bastuban i Klockaretorpet renoveras och en ny vändslinga kommer byggas. Förändringen innebär att delar av den ordinarie spårvagnstrafiken för linje 3 ersätts av buss. Perioden 1 mars-18 augusti ersätter buss hela sträckan från Söder tull till Klockaretorpets centrum. Från den 19 augusti till mitten av december 2024 ersätter buss från Folkets parks hållplats till Klockaretorpets centrum.

För gemene man kommer ingen större skillnad märkas mer än att den sträckan istället ersätts av buss. Arbetet väntas bli färdigt någon gång i slutet av december 2024 och under tiden hoppas vi förstås att området ska påverkas så lite som möjligt, säger Jan Holmberg, projektledare på samhällsbyggnadskontoret.

Vill du läsa mer om vad som händer i utbyggnaden av Sandtorp?

Klicka här för att läsa mer