Prioriterade yrkesgrupper i årets löneöversyn

Norrköpings kommun lägger 27 miljoner kronor extra i löneökningsutrymme under 2024. Det är pengar utöver det centrala löneavtalet, som just nu omförhandlas i den pågående avtalsrörelsen mellan parterna.

Publicerad

Personalutskottet beslutade under tisdagen vilka yrkesgrupper som ska prioriteras i löneöversynen för 2024.

Den här satsningen inleddes förra året och går utanför löneavtalet. Den riktas mot yrkesgrupper där det bedöms speciellt viktigt att komma i balans med löneläget i övriga Sverige. Det är en av flera viktiga delar för att vi ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i personalutskottet.

Störst del av pengarna läggs inom utbildningskontoret:

  • Förskollärare: drygt 6,1 miljoner kronor
  • Barnskötare: cirka 2,1 miljoner kronor
  • Lärare inom F–6: närmare 3 miljoner kronor
  • Lärare fritidshem: cirka 1,1 miljoner kronor
  • Rektorer och biträdande rektorer: cirka 2 miljoner kronor

Det extra löneökningsutrymmet ger våra chefer större handlingsutrymme att utifrån medarbetarens bidrag till verksamhetens mål och uppdrag, se över lönen individuellt och möjliggöra en ökad lönespridning, säger Christine Leiris, förhandlingschef.

Sett till yrkeskategori görs den allra största satsningen på undersköterskor och stödassistenter. Totalt 6,5 miljoner kronor på 2 000 medarbetare. Det ges också 1,9 miljoner kronor extra till enhetschefer inom vård- och omsorgskontoret, socialkontoret och kultur- och fritidsområdet.