Norrköpings kommun nominerad till Planpriset

Norrköpings kommun har nominerats till Planpriset, som delas ut av Sveriges Arkitekter, för en unik studie om jordbruksmark. Studien har resulterat i att en stor andel jordbruksmark bevaras i den nya översiktsplanen, som är vägledande inför hur marken ska användas i framtiden.

Traktor åker på landsväg med åker i bakgrunden.

Publicerad

– I vårt pågående arbete med ny översiktsplan är jordbruksmark en prioriterad fråga. Händelser i omvärlden visar vikten av ökad självförsörjning och då måste vi bevara mer jordbruksmark än tidigare. Det finns alltid en konflikt mellan exploatering och bevarande av jordbruksmark och därför är den ökade kunskap som studien ger oss viktig, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Norrköpings kommun har i arbetet med den nya översiktsplanen beställt ett kunskapsunderlag som tagits fram med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) och olika experter. Detta för att stärka kunskapen om jordbruksmark och att beslut om hur mark och vatten planeras att användas ska fattas på evidensbaserad kunskap.

– Vår rapport sammanställer en rad olika faktorer för att studera jordbruksmarken på ett sätt som tidigare inte har gjorts. Det ger bra underlag för att göra kloka avvägningar, säger Bengt Stenberg, samhällsbyggnadsdirektör.

Planpriset delas ut av Sveriges Arkitekter och går till en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga. Priset instiftades 1992 av dåvarande SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, och delas sedan 2002 ut av Sveriges Arkitekter. Vinnaren avslöjas den 9 april.

På Sveriges Arkitekters hemsida kan du läsa varför juryn har valt att nominera Norrköpings kommun