Nytt förslag gällande öppna fritids­verksamheten i Åby

En samarbetsform mellan Norrköpings kommun och civilsamhället arbetas just nu fram som en möjlighet till fortsatt öppen fritidsverksamhet i Åby. Beslut om förslaget väntas tas den 14 mars.

Publicerad

Grunden till de olika förändringarna inom 10–12-årsverksamheten är att fler barn som tidigare besökte fritidsgårdarna nu är inskrivna på fritidshem. Vid kultur- och fritidsnämndens möte den 15 februari fattades beslut om flera förändringar för den öppna fritidsverksamheten, men beslut avseende fritidsgården i Åby sköts upp. Sedan dess har ansvariga tjänstepersoner och politiker i kommunen bland annat hållit en workshop ihop med föreningslivet och civilsamhället. Det resulterade i en mängd förslag kring hur verksamheten kan drivas vidare. Ett förslag som kommunen nu tittar vidare på är att behålla lokalen i Åby och anställda motsvarande två heltidstjänster.

Det har varit ett fantastiskt engagemang och det var de signalerna som gjorde att vi valde att skjuta upp beslutet om Åby, vi anade att det kunde finnas en möjlig väg framåt tillsammans. Nu mejslas ett nytt förslag fram av ansvariga inom kommunen tillsammans med civila krafter. Kanske kan det här leda till en hållbar modell som kan användas på fler platser, säger Päivi Johansson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Beslut om Åby fritidsgård väntas tas av kultur- och fritidsnämnden den 14 mars.