Familjerådgivningen vill nå nyblivna föräldrar

BVC-personal kommer att dela ut närmare 200 ”goodiebags” till nyblivna föräldrar under tremånaderskontrollen. Syftet är att synliggöra familjerådgivningen och få fler att ta steget dit.

Publicerad

”Små Norrköpingsbor” är ett pilotprojekt som startade i början av februari av familjerådgivningen i Norrköping tillsammans med tre barnavårdscentraler (BVC): Ringdansen, Sandbyhov och Åby. Inom projektet delar BVC-personalen ut goodiebags till nyblivna föräldrar under tremånaderskontrollen.

Nallebjörn med babymössa, informationsfolder och presentkort till familjerådgivningen.

I goodiebagen finns en babymössa med texten ”Vår lilla Norrköpingsbo”, ett presentkort till familjerådgivningen och en folder med information om familjerådgivningen.

Detta är en satsning inom familjerådgivningens förebyggande arbete med målet att främja en god uppväxtmiljö. Genom att vårda parrelationen i ett tidigt skede kan föräldrar stå bättre rustade att möta utmaningar som kan uppstå i föräldraskapet.

Att man kan hamna i relationskris i samband med att man blir förälder är inget konstigt eller ovanligt. Vi vill normalisera det, säger Ann-Helén Karhatsu, familjerådgivare.

Ann-Helén Karhatsu och Åsa Jacobsson arbetar på familjerådgivningen i Norrköping. De upplever att det är många som inte känner till deras verksamhet. De tror också att det finns en allmän uppfattning om att det är dyrt med familjerådgivning. Det kostar 200 kronor per samtal hos familjerådgivningen i Norrköping.

Vi hör också de som tror att man måste ha stora problem för att komma till familjerådgivningen. Så är det inte. Hos oss är tröskeln väldigt låg, säger Åsa Jacobsson, familjerådgivare.

Projektet, som startade i början av februari och beräknas pågå under ett halvår, har mottagits väl. Familjerådgivningen har redan inbokade besök med par som har fått presentkort.

BVC-sköterskorna vi träffade inför projektstarten var mycket entusiastiska. De ser behovet av projektet, säger Ann-Helén Karhatsu.