Resursskolan startar hösten 2024

Hösten 2024 startas den första av de två resursskolor som ska inrättas i Norrköpings kommun. Resursskola är för elever med autism, som är i behov av mer omfattande stöd än vad ordinarie skolverksamhet kan ge.

Publicerad

Det är viktigt att kommunen kan erbjuda denna resurs till elever med dessa behov. Genom resursskolan kan vi skapa en trygg och anpassad miljö där eleverna får det stöd och den undervisning de behöver för att lyckas i sin skolgång, säger Ingrid Cassel (M), ordförande utbildningsnämnden.

Verksamheten, som kommer finnas på Borgsmoskolan, erbjuder tolv platser i årskurs 6–8 hösten 2024. Antalet platser på resursskolan är begränsade för att verksamhetens utformning ska möta elevernas behov. Det planeras för fler platser under kommande år. Elever i resursskolan får individanpassad undervisning i en mindre elevgrupp. De möter också personal med särskild kompetens för sina behov.

Starten av resursskolan på Borgsmoskolan är ett steg för att säkerställa att alla elever, oavsett behov, får möjlighet att nå sin fulla potential i skolan. Vi är engagerade i att skapa en inkluderande miljö där varje elev känner sig sedd, respekterad och stöttad i sin utveckling och ser fram emot att arbeta tillsammans för att skapa en meningsfull och positiv lärandemiljö, säger Jonas Eriksson, utbildningsdirektör.

Undervisningen sker enligt grundskolans kursplaner, mål och timplan.