Övning med ljud och ökad trafik med blåljus på Händelö

Räddningstjänsten Östra Götaland övar i Energihamnen, Norrköpings Hamn 15 -22 mars. Övningarna som inkluderar släckningsarbete med släckkanon kan märkas av genom ljud
och ökad trafik med blåljus på Händelö.

Publicerad

Syftet med övningarna är att öka samverkansförmågan mellan deltagande parter, att ge ökad kännedom om Energihamnens verksamhet samt att öva med relevant släckutrustning.