Ny trafikstörningskarta ska ge bättre överblick för trafikanter

Nu blir det lättare att hålla sig uppdaterad kring trafikstörningar i Norrköpings kommun. Med den nya och interaktiva trafikstörningskartan får du alltid den senaste informationen om pågående och kommande bygg- och underhållsarbeten i staden.

Bild som visar trafikstörningskartans nya symboler.

Publicerad

Den 18 mars lanserade Norrköpings kommun en ny version av trafikstörningskartan. I den uppdaterade versionen får du en överblick av pågående arbeten för att du lättare ska kunna planera dina resor, oavsett om du färdas med motorfordon, cykel, till fots eller på andra sätt. Trafikstörningskartan visar trafikanordningsplaner och markupplåtelser som bedöms som en trafikstörning i olika grad.

Så har kartan uppdaterats

  • Kartans storlek har ökat för att ge en bättre överblick av Norrköping.
  • Nya och förtydligande symboler har lagts till för att illustrera vilken typ av arbete som utförs.
  • Användare kan nu filtrera aktuella störningar utifrån valt trafikslag.
  • Arbeten beskrivs nu utifrån rubrikerna ”Liten påverkan”, ”Större påverkan” eller ”Avstängt”.
  • Samtliga symboler är klickbara och visar information om arbetet. I de fall då mer information finns tillgänglig läggs länkar in i symbolerna, så att du kan klicka dig vidare och läsa mer om till exempel byggprojekt.
  • Samtliga störningar har uppdaterats med tydliga start- och förväntade slutdatum.
  • Områden som berörs av trafikstörningen är tydligt markerade i kartan, som till exempel ”Berget” eller ”Såpkullen” för att du snabbt ska se vilket område störningen påverkar.
  • En sammanställning av aktuella trafikstörningsnyheter placeras under kartan med länkar till relaterade nyheter från bland annat Trafikverket och Nodra.

Tryck här för att komma till trafikstörningskartan