Japans största dagstidning besökte Norrköpings barnomsorg

I veckan hade Norrköping besök av japans största dagstidning, The Yomiuri Shimbun. Syftet var att besöka kommunens fritidshem och natt- och helgomsorg för att ta med sig lärdomar till Japan – ett land som står inför problem med låg fertilitet och minskande befolkning.

Publicerad

Kazuhiko Makita, utrikeskorrespondent The Yomiuri Shimbun och Mimmi Löfgren (lärare fritidshem), Ann-Sofie Selander (rektor) samt Alexander Jarvis (lärare fritidshem) på Sandbyängsskolans fritidshem står framför en  vägg. På väggen är  bokstäver uppsatta som bildar ordet  Fritdshem

Bild: Från vänster Kazuhiko Makita, utrikeskorrespondent The Yomiuri Shimbun och Mimmi Löfgren (lärare fritidshem), Ann-Sofie Selander (rektor) samt Alexander Jarvis (lärare fritidshem) på Sandbyängsskolans fritidshem. Foto: Norrköpings kommun

Vi arbetar med en serie artiklar som undersöker födelsetal och familjedynamik i olika länder runt om i världen, med särskilt fokus på att jämföra dem med Japans. Under vår research har vi fascinerats av Sveriges innovativa tillvägagångssätt inom förskolepedagogik och vård. Nyligen stötte vi på en BBC-artikel som lyfte fram den natt- och helgöppna barnomsorgen i Norrköping och det som kallas fritidshem. Vi vill gärna lyfta fram dessa aspekter inom Sveriges barnomsorg som ett exempel på hur Japan kan lära av Sverige och förbättra sitt nuvarande system, säger Kazuhiko Makita, utrikeskorrespondent The Yomiuri Shimbun.

Under dagen besökte Kazuhiko Makita fritidshemmet på Sandbyängsskolan samt Vattentornets natt- och helgomsorg. Vid besöken intervjuades personal och föräldrar som berättade om sina erfarenheter.

Det finns inga enkla lösningar på problemen, men genom att lära mer om Sveriges familjepolitik och om hur ni arbetar i Norrköping kan vi fundera över vad som skulle vara de bästa verktygen för Japan och vilka lärdomar vi kan dra av upplevelserna i Sverige, säger Kazuhiko Makita.

Artikeln i BBC hittar du genom att klicka här