Nu finns ett förslag till reviderad avfallsplan för Norrköpings kommun

Avfallsplanen är en lagstadgad plan som alla kommuner i Sverige måste ha. Under hösten och vintern har Norrköpings kommun tagit fram ett förslag till reviderad avfallsplan som nu är ute på samråd. Du som medborgare eller intressent har därmed möjlighet att lämna dina synpunkter.

Publicerad

Returpunkt Norrköping. Foto: Crelle Photography.

Returpunkt Norrköping. Foto: Crelle Photography.

Avfallsplanen innehåller 7 övergripande mål och 32 åtgärder som ska genomföras under planperioden som är på fyra år (2024–2028). Syftet med avfallsplanen är att Norrköpings kommun ska klättra på avfallstrappan, det vill säga minska andelen avfall som går till deponi och förbränning, och istället öka andelen som materialåtervinns och återbrukas. Ett stort fokus i den reviderade avfallsplanen är att förebygga att avfall uppkommer. Avfallsplanen beskriver även den nuvarande avfallshanteringen i kommunen.

Samrådet pågår mellan den 2–30 april 2024. Förslaget till den reviderade avfallsplanen hittar du här under rubriken "Styrande dokument för ekologisk hållbarhet".

Blädderexemplar av den reviderade avfallsplanen hittar du i förvaltningshuset Rosen samt på Stadsbiblioteket.

Skicka dina synpunkter till: samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se

Vid frågor kontakta Karin Faxér, strateg samhällsbyggnadskontoret.
E-post: karin.faxer@norrkoping.se