Norrköpings kommun får
bidrag för vattenvårdsprojekt

Norrköpings kommun har beviljats närmare fem miljoner kronor i statligt stöd för att förbättra vattenmiljön inom Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd. Bidraget för lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, tilldelat av Länsstyrelsen, är en del av det lokala vattenvårdsprojektet som syftar till att förbättra vattenkvaliteten och miljön i området.

Publicerad

Norrköping har fått pengar för att kunna rekrytera en lokal åtgärdssamordnare som ska arbeta för att samordna och underlätta genomförandet av olika insatser för att förbättra vattenmiljön runt Norrköping.

Arbetet, som kommer att pågå mellan april 2024 och november 2028, innefattar att informera och stötta åtgärdsarbete genom att prata med markägare, ge stöd i utförande, informera om åtgärdsbehov, söka pengar för åtgärder för till exempel anläggande av våtmarker och utrivning av vandringshinder samt ta fram kunskapsunderlag.

Utbetalningen av bidraget följer en plan där delar av stödet utbetalas årligen efter inkommen delrapport och slutligen efter godkänd slutrapportering.

Hos Länsstyrelsen Östergötland kan du läsa mer om LOVA-bidraget

Karta: Länsstyrelsen Östergötland