Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunen förbereder sig för tydligare lagkrav på aktivitet för försörjningsstöd

Socialdepartementet ska presentera en utredning som föreslår hur ett tydligare aktivitetskrav för att ha rätt till försörjningsstöd kan införas. Kompetensförsörjningsnämnden beslutade därför i dag, den 15 maj, att ge kompetensförsörjningskontoret i uppdrag att ytterligare utveckla sitt arbete med aktivitet vid försörjningsstöd inför den väntade lagförändringen.

Publicerad

Alla barn ska se sina föräldrar antingen gå till ett arbete eller till studier som leder till ett arbete. Kommunalt försörjningsstöd är en tillfällig lösning och ska alltid vara förknippat med en tydlig plan för att individen ska komma i egen försörjning. Vi arbetar redan i linje med detta men ser fram emot ett lagförslag som kan ge oss ännu större möjligheter att ställa krav, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i kompetensförsörjningsnämnden.

Redan i dag har kommunerna viss möjlighet att ställa krav på aktivitet vid försörjningsstöd. Aktiviteten ska enligt lagparagrafen vara kompetenshöjande och stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller på en fortsatt utbildning. För Norrköpings del pågår arbetet med att få fler som står långt ifrån arbetsmarknaden för fullt. Ett exempel är den arbetsförberedande enhet som startades för ungefär ett år sedan för att kunna ha ännu fler insatser för att snabba på processen att komma i arbete eller studier. Den väntade lagförändringen kan innebära att arbetet kommer att skalas upp ytterligare.

Frågan har varit i omlopp länge och kommunsverige väntar otåligt på vad lagförslaget kommer bli för att kunna göra de förberedelser som krävs. Att ställa om kräver tid och resurser, och då är det viktigt att veta vad vi ställa om till. Med nämndens beslut är den lokala ambitionen och riktningen tydlig, samtidigt som den också ger oss möjlighet att göra förberedelsen tillsammans, säger Pernilla Thott Ljung, kompetensförsörjningsdirektör.