Förslag till 2025 års budget

I den styrande majoritetens förslag till budget för 2025 fortsätter anpassningarna efter hur många invånare som behöver kommunens tjänster och i vilken ordning. Budgeten läggs i ett ekonomiskt utmanande läge och innehåller flera besparingar.

Publicerad

En avstannad befolkningsutveckling innebär minskade skatteintäkter för kommunen. Samtidigt har kostnaderna ökat det senaste året, det beror på Inflation, höga räntor och omvärldsläget. Allt detta påverkar kommunens ekonomi och verksamheter.

Måndag den 17 juni beslutar kommunfullmäktige om budgeten för 2025 och Borgerlig samverkan, bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, har tillsammans med Sverigedemokraterna lagt fram ett förslag. Förra året fick samtliga nämnder ett lika stort procentuellt sparbeting. Inför arbetet med 2025 års budget låg det beslutade generella sparkravet på 2 procent med för alla verksamheter, men enligt förslaget kommer olika nämnder att behöva spara olika mycket.

Tidigare har sparkrav på 202 miljoner kronor aviserats för nämnderna, nu har det ändrats till 114 miljoner kronor.

Alla måste fortsätta att anpassa sina verksamheter efter förändrade förutsättningar som till exempel en åldrande befolkning och att det föds få barn. Ett exempel är skolan, där det enligt prognosen kommer att vara 2 400 färre elever i grundskolan inom tio år.

Förslaget till budget 2025 kommer att behandlas i kommunstyrelsen den 3 juni och beslutas av kommunfullmäktige den 17 juni.

Besparingar nämnd för nämnd

  • Utbildningsnämnden (0 procent)
  • Socialnämnden (0 procent)
  • Vård- och omsorgsnämnden (1 procent)
  • Kultur- och fritidsnämnden (1,5 procent)
  • Samhällsplaneringsnämnden (5 procent)
  • Kompetensförsörjningsnämnden (3,5 procent)
  • Byggnads- och miljöskyddsnämnden (2 procent)
  • Kommunstyrelsen (3 procent)
  • Överförmyndarnämnden (2 procent)

Här kan du läsa budgetförslaget i sin helhet Pdf, 13.9 MB.