Mer lek, grönska och konst i Klockaretorpsparken

Klockaretorpsparken har förnyats med nya lekfulla inslag, motorikbana, sittplatser och mer grönska. Dessutom har ungdomar från området varit med och skapat ny konst, med utgångspunkt i tjejers plats i det offentliga rummet, tillsammans med konstnären Ruben Wätte.

Publicerad

Mammut byggd i trä med stege och rutschkana.

Mammuten är redan ett populärt lekredskap.

Vi vill välkomna alla att möta det gröna Klockaretorpet. Den förnyade parken bjuder in besökaren till att upptäcka naturen men också att slå sig ner och bara njuta. I närheten finns också motionsspår i fin natur och träningsmöjligheter på Borgsmo IP. Det finns verkligen något för alla, säger Emma Helander, enhetschef för ekologisk hållbarhet på samhällsbyggnadskontoret.

Parken har förnyats med nya lekredskap och en tillgänglig motorikbana samt nya träd och buskar. Det har också satts upp ny belysning längs med gång- och cykelstråk på utvalda platser.

Liggande stockar i förgrunden, stående stockar i bakgrunden.

En del av motorikbanan.

Vi vill uppmärksamma den unika naturen som bär spår av istiden. I parken har en vänlig mammut flyttat in. I naturområdet kan man också upptäcka fåglar och andra djurskulpturer av Vesa Jussila eller utmanas mellan stock och sten längs motorikbanan, säger Carolina Olsson, landskapsarkitekt.

En annan nyhet är den konstnärliga gestaltningen Frirum, som tagits fram av konstnären Ruben Wätte tillsammans med ungdomar från Klockaretorpet. Platsen ska bidra till att alla ska kunna känna sig trygga och fria.

Frirum är en del av Klocket möter konsten, där boende skapar olika typer av konst tillsammans med konstnärer. Vi satsar på offentlig konst för att fördjupa upplevelsen av en plats och det tycker jag att man har lyckats väldigt bra med genom ungdomarnas personliga text och tecken som har frästs in i stenen, säger Mattias Åkeson, intendent för offentlig konst på Norrköpings Konstmuseum.

En person pratar i mikrofon framför en stor rostbrun stålställning.

Under invigningen var det tal vid Frirum, den konstnärliga gestaltning som tagits fram tillsammans med ungdomar från Klockaretorpet.

Stigande sol ristad i ett stenblock.

En av inristningarna i Frirum.