Anhörig- och kunskapscenter värnar om anhörigas hälsa

Publicerad

Annica Thomsson arbetar sedan tre år tillbaka som anhörigkonsulent på Anhörig- och kunskapscenter, där hon mestadels möter anhöriga till personer som har psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller någon neuropsykiatrisk diagnos. Tidigare har Annica arbetat inom hälso- och sjukvård under många år, varav sjutton år som kurator på vårdcentral.

Annica Thomsson

Annica Thomsson

Hur kommer det sig att du blivit intresserad av hälsa?
I mitt tidigare arbete som kurator har jag mött människor i svåra livssituationer. Många lever i psykosociala sammanhang som gör att de utsätts för mycket stress. Inte sällan ger stressen kroppsliga symtom som exempelvis smärta. Man vet att både yttre och inre stress kan påverka oss i hög utsträckning. Förr sa man att man inte kunde få för mycket positiv stress, nu vet man att även aktiviteter som vi tycker är roliga och intressanta kan göra oss utmattade om vi inte får tillräcklig återhämtning. Jag har även personlig erfarenhet av hur viktigt det är att ta hand om sig själv för att orka och må bra.

Vad är yttre och inre stress?
Yttre stressfaktorer som påverkar oss kan till exempel vara relationer, boendemiljö, ekonomiska förutsättningar, arbetsliv och sociala sammanhang. Inre stressfaktorer är mer känslomässiga, som prestationskrav, maktlöshet, oro och rädsla. Den inre stressen är vi inte alltid lika medvetna om som den yttre. Vi brukar förstå att vi behöver vila när kroppen säger ifrån, men inte alltid när vi blir mentalt och känslomässigt överbelastade. Vissa människor styrs mest av logiska tankar medan andra reagerar och handlar mer utifrån sina känslor, där är vi olika. För anhöriga kan ständig oro för sina närstående eller återkommande konflikter med dem utgöra en hög grad av känslomässig stress som påverkar deras mående.

Hur kommer man tillrätta med mental och känslomässig stress?
Vår hjärna är fantastisk och styr både kroppsliga och tankemässiga funktioner. Därför är det viktigt att inte överbelasta den utan att se till att den också får vila emellanåt. Det är även viktigt att förse den med näring. Därför behöver vi se till att våra basala behov av mat, sömn och motion tillgodoses. Äter vi för dåligt så påverkar det också vår kognitiva förmåga, likaså om vi inte får tillräckligt med sömn. Att röra på sig vet vi också är hälsobefrämjande. Varje människa har en viss mängd med energi som ska räcka till för dygnets tjugofyra timmar. Då gäller det att hushålla med energin och se till att fylla på energinivåerna genom återhämtning, annars blir vi utmattade.

Hur brukar du ta upp det här med hälsa i dina samtal med anhöriga?
När anhöriga kommer till Anhörig- och kunskapscenter är de ofta uppfyllda av den närståendes mående och det är det de flesta vill prata om till en början. Men jag brukar också försöka inventera hur den anhörige mår. Många anhöriga är oroliga för hur det ska gå för deras närstående om eller när de själva inte orkar längre. ”Är din närstående orolig för din hälsa?” brukar jag också fråga. En del anhöriga är väl medvetna om sitt eget mående medan andra helt glömmer sig själva och fokuserar enbart på den närståendes behov. Det är inte hållbart i längden. Det är viktigt att som anhörig ta hand om sig själv. Att göra det är inte egoistiskt.

Även om man vet om att det är viktigt att ta hand om sig själv, så kan det kännas lättare sagt än gjort. Hur motiverar du anhöriga att ändå göra det?
Det är viktigt att ta små steg och inte sätta upp för höga mål. Även små förändringar har effekt och är tillräckliga. Ett lagat mål mat om dagen till exempel, ger näring till hjärnan och påverkar tankarna och den mentala hälsan. Likaså gör sömnen. Det är bra att inventera hur mycket sömn man behöver för att orka med, och sedan skapa förutsättningar för att varva ner så man kan sova bättre. Det kan exempelvis handla om att minska sin skärmtid innan sängdags. När det gäller motion så är det alltid bättre att röra sig något än ingenting alls, om det så är att bara gå runt huset eller kvarteret. Att vara ute i dagsljus är viktigt inte minst under den mörka delen av året.

Till sist, vilken betydelse ser du att Anhörig- och kunskapscenter kan ha för anhörigas hälsa?
Bara att komma hit och få samtala med någon som vet hur det kan vara att vara anhörig, är i sig en investering i den egna hälsan. Därför är det viktigt att komma hit så tidigt som möjligt i anhörigskapet. Många har kämpat länge på egen hand och mår ganska dåligt när de kommer hit. Här kan de träffa andra anhöriga vilket kan göra att man inte känner sig så ensam. Vi erbjuder också en del hälsofrämjande aktiviteter.

Du som anhörig har rätt att må bra

Våra anhörigkonsulenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka.

Anhörig- och kunskapscenter

Prenumerera på nyhetsbrev från Anhörig- och kunskapscenter