Anna Thörn föreslås bli ny kommundirektör

Publicerad 11 januari 2021 09:57

Anna Thörn föreslås bli ny kommundirektör


Anna Thörn föreslås bli ny kommundirektör efter Martin Andreae som avslutar sitt uppdrag. Anna Thörn är idag biträdande kommundirektör tillika personaldirektör för Norrköpings kommun.

- Jag är otroligt glad över förtroendet. Uppdraget som kommundirektör för Norrköpings kommun är spännande och komplext, något som verkligen lockar. Jag ser fram emot att, tillsammans och gemensamt, utveckla möjligheter för ett starkt, innovativt och hållbart Norrköping, säger Anna Thörn, blivande kommundirektör.

Anna Thörn har lång erfarenhet av kommunal verksamhet, bland annat som kommundirektör för Söderköpings kommun. Sedan februari 2020 har Anna arbetat som biträdande kommundirektör tillika personaldirektör för Norrköpings kommun.
- Jag är mycket glad över att föreslå Anna Thörn som kommundirektör. Anna är en stark relationsbyggare och har en gedigen chefs- och ledarskapserfarenhet. Hennes strategiska bakgrund och erfarenhet kommer att bidra till vårt fortsatta fokus att förbättra viktiga områden, framförallt inom skola, vård och omsorg och näringsliv, säger Olle Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande.

Anna Thörn föreslås tillträda sin nya roll som kommundirektör redan från 1 februari 2021. Det formella beslutet fattas vid kommunstyrelsens sammanträde 26 januari 2021.
- Ja, vi har haft en snabb rekryteringsprocess. Det är positivt då vi omgående behöver få igång ett bättre samarbete med näringslivet. Kommunen står inför stora utmaningar och även problem utifrån den rådande krisen. Jag känner mig trygg med att vår nya kommundirektör är väl införstådd i vad hennes fokus behöver vara framöver, avslutar oppositionsråd Sophia Jarl (M).

En rekrytering av ny personaldirektör kommer att påbörjas omgående. Fram tills att tjänsten blivit tillsatt kommer Eric Larsson, som idag är administrativ chef inom personalavdelningen, att gå in som tillförordnad personaldirektör.