Arbete med ny kaj kan bullra

Publicerad

Nu inleds arbetet med att bygga den nya kajen i Inre hamnen. Vid spontning kan vissa impulsljud uppstå och borrning av pålar ger mer upphov till ljud. Vi följer Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser som bland annat innebär att arbeten som kan ge upphov till impulsljud eller andra liknande störande ljud bara får bedrivas under dagtid på vardagar.

Här kan du läsa mer om den nya kajen