Årets arbetsmiljöpris går till mottagningen ekonomiskt bistånd

Publicerad 10 oktober 2019 16:37

Mottagningen ekonomiskt bistånd får årets arbetsmiljöpris för sitt positiva arbete med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

Utifrån ledordet tillsammans har enheten arbetat aktivt med de prioriterade områdena samarbete, ansvarsfördelning och arbetsorganisation. Det har lett till sänkt sjukfrånvaro, bättre gruppsammanhållning och minskad personalomsättning.
Vi utgår från vår handlingsplan och arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet i vår vardag där gruppsammanhållning och visionen är central. Genom vårt arbete har vi ständigt öppet och respektfullt diskuterat det som varit känsligt och vilka behov som finns vad gäller förbättringar på enheten. Jag ser att vi tillsammans tar ansvar för helheten vilket varit avgörande för att skapa en positiv arbetsmiljö för alla medarbetare, säger Taimur Qadery, enhetschef, mottagningen ekonomiskt bistånd. För att stärka sammanhållningen i arbetsgruppen har enheten bland annat en trivselgrupp med syfte att öka arbetsglädjen och stärka samarbetet. Trivselgruppen ansvarar för att bjuda in till aktiviteter på och utanför jobbet.

– Trivselgruppen är en del i arbetet. En annan del är också att vi lyfter fram positiva framgångar och ger positiv feedback till varandra systematiskt varje vecka för att samla på oss stärkande berättelser om hur det är att jobba på mottagningen, berättar Taimur Qadery.

Under Norrköpings kommuns chefsdag i Flygeln den 10 oktober fick mottagningen för ekonomiskt bistånd motta sitt pris för sitt goda arbetsmiljöarbete.
– Priset är ett erkännande på att vi är på rätt väg och att vi gör ett bra arbetsmiljöarbete vi ska vara stolta över
, säger den stolta enhetschefen.
– Arbetsmiljöfrågorna är verkligen viktiga och det känns fantastiskt roligt att få dela ut Norrköpings kommuns arbetsmiljöpris till Mottagningen för ekonomiskt bistånd. Priset är till för att uppmärksamma arbetsplatser som på olika sätt utifrån vår värdegrund arbetat med arbetsmiljöfrågorna på ett föredömligt sätt och där stack denna arbetsplats ut i år, säger Maria Söderberg, HR chef, Norrköpings kommun.