Arkeologisk förundersökning i Kolmårdsbranten

Publicerad 04 september 2020 13:32

Från måndagen den 7 september till fredagen den 20 november undersöker arkeologer Ostlänkens planerade sträcka från Kolmårdsbranten upp till länsgränsen mot Södermanland.

Schaktning med grävmaskin och grävning med spade kommer att ske, beroende på terräng. För dessa arbeten kan det behöva märkas ut elledningar med sprayfärg, avverka skog och ställa upp bodetableringar.
När förundersökningsperioden är slut kommer marken att återställas. 

De som vistas i närheten kan märka av ljud från grävmaskiner och att arbetsfordon nyttjar vägar i närområdet.

Du kan läsa mer om arbetet på Trafikverkets webb.