Asfaltering på Norra promenaden 14 - 25 september

Publicerad 08 september 2020 09:06
Karta över asfaltering av Norra Promenaden.

Nu pågår asfalteringsarbete på Norra promenaden. Klicka för större karta.

Norra promenaden ska få ny asfalt från Packhusrondellen till Norrtull. Arbetet genomförs under vecka 38-39 och kommer att påverka trafiken i området.

Måndag den 14 september har entreprenören Ramudden etablerat 2 arbetsområden på Norra promenaden. Arbetet påverkar enbart trafik i östlig riktning, se karta här nedanför. Trafik leds om bredvid arbetsområdet. Det är justering av kantsten som sker först.

Asfalteringsarbete vid resecentrum - påverkan på trafik. Klicka för större karta.

Asfalteringsarbete - påverkan vid packhusrondellen. Klicka för större bild.

Rondellen vid Kungstorget (Polishuset). Klicka för större bild.

 

Vecka 38 (14 september - 20 september) kommer fräsning av Norra promenaden ske. Nattjobb kommer förekomma och bullrande arbete. Informationsbrev har skickats ut till boende i närheten.

Vecka 39 (21 september - 27 september) kommer fräsningsarbetena avslutas och sträckorna börjar asfalteras. Nätterna 22 september klockan 12 till den 24 september klockan 12 kommer stannandeförbud placeras ut på Slottsgatan mellan Vattengränd  - Kungsgatan då busstrafiken leds om och behöver plats på gatan. Se karta nedanför.


Stannandeförbud på Slottsgatan mellan Vattengränd och Kungsgatan 22-24 september. Klicka för större karta.