Åtgärder inom Norrköpings kommun med anledning av de skärpta råden

Publicerad

Uppdatering: Den 19 november tog Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland beslut om att förlänga de skärpta allmänna råd för Östergötlands län som gällt sedan 29 oktober. Beslutet att förlänga de skärpta råden har Folkhälsomyndigheten tagit i samråd med länets smittskyddsläkare. Bakgrunden är den rådande situationen med en ökad smittspridning i Östergötland och ett ökat tryck på sjukvården.

Uppdatering: Måndagen den 16 november höll Regeringen pressträff. Regeringen meddelade då, i samråd med Folkhälsomyndigheten, att max åtta personer kommer att få delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 24 november. Norrköpings kommun kommer att uppdatera informationen om vad detta innebär för våra verksamheter.

Under torsdagen den 29 oktober meddelade Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland att råden i länet kraftigt skärps. Norrköpings kommun har med anledning av de skärpta råden nu beslutat om nedanstående åtgärder.

Kommunala verksamheter som påverkas av de skärpta råden

 • Kommunen avråder just nu bestämt från besök till särskilt boende för äldre och personer med demenssjukdom, samt till grupp- eller serviceboende.
 • Biblioteken stänger för allmänheten, bokade barngrupper kommer i vissa fall att tas emot.
 • Norrköpings Konstmuseum och Norrköpings Stadsmuseum samt Visualiseringscenter stänger för allmänheten. Alla programpunkter, visningar och andra arrangemang är inställda.
 • De kommunala badanläggningarna stängs för allmänheten. Det gäller även de mindre simanläggningarna i våra ytterområden – Råsslabadet, Åbybadet samt Skärblackabadet. Badanläggningarna kommer endast vara öppna för skolsim och föreningsliv inom rekommenderade åldersgrupper.
 • Fritidsgårdarna stänger sina verksamheter under kvällstid.
 • Vid uthyrning av idrottshallar ska information om de allmänna råden följas. Det vill säga endast uthyrning till idrottsaktiviteter som ska genomföras för de som är 15 år (2005) och yngre.
 • Ishallar stänger för allmänheten, gäller även allmänhetens åkning
 • Kulturskolan kommer att hållas öppen, men med begränsningen att undervisningen genomförs för barn som är 15 år (2005) och yngre.
 • Stadsarkivet är stängt för besök, men lämnar fortfarande ut handlingar efter beställning via telefon 011-15 11 75 eller e-post stadsarkivet@norrkoping.se
 • Kontaktcenters reception kommer att hållas öppen, men för att minimera risken för smittspridning uppmanas allmänheten att undvika besök så långt som möjligt genom att i första hand ta kontakt via telefon 011-15 00 00 eller e-post norrkoping.kommun@norrkoping.se
 • Cnema håller tillfälligt stängt från 11 december. Mer information finns på Cnemas hemsida
 • Gränsen på 50 personer som Länsstyrelsen beslutat om ska kvarstå för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vilket även gäller i Norrköping. Enligt information från regeringen den 16 november kommer dock inom kort ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare att införas.
 • De skärpta råden gällde i första hand fram till och med den 19 november, men har förlängts till och med den 13 december. Norrköpings kommun följer noggrant utvecklingen kring coronasituationen och hoppas då kunna välkomna besökare inom de berörda verksamheterna igen, men det är viktigt att känna till att det även kan bli så att åtgärderna måste förlängas. Kommunen kan även komma att behöva besluta om fler åtgärder.


Det här gäller för medarbetare inom kommunens verksamheter

 • Fysiska möten ska undvikas i så lång utsträckning som möjligt. Möten ska istället ske digitalt. Behöver ett möte ske fysiskt ska det ske i en lokal där det går att hålla avstånd. Vid inget tillfälle under mötet får det uppstå trängsel.
 • Medarbetare uppmanas att arbeta hemifrån i större omfattning än tidigare för att förhindra smittspridning. I de verksamheter där det är möjligt med distansarbete ska det i första hand tillämpas. Det är verksamhetens behov och arbetsuppgiftens karaktär som avgör om distansarbete är möjligt och i vilken omfattning. Dialog sker i samförstånd med ansvarig chef.
 • Nödvändiga utbildningar, konferenser, tillställningar, och arbetsplatsträffar ska i så lång utsträckningar som möjligt ske digitalt. Gäller det en utbildning, konferens, tillställning eller arbetsplatsträff som inte kan genomföras digitalt och som inte är nödvändig att genomföra, ska den ställas in.
 • Kommunala verksamheter som inte är samhällsbärande kan behöva stänga, alternativt begränsa öppettider eller begränsa antalet som får vistas i verksamheten.
 • Besök till kommunala verksamheter ska begränsas för att minska risk för smittspridning. Det kan handla om att ändra öppettider eller att besökaren istället får möjlighet till ett digitalt möte. Undantaget är besök där verksamheten behöver utföra ett fysiskt besök/möte.
 • Tjänsteresor ska där det är möjligt ställas in och skjutas fram. Behöver en medarbetare delta på ett möte som ligger utanför sin verksamhet ska medarbetaren om det är möjligt i första hand välja att cykla eller promenera, i andra hand ska medarbetaren använda en kommunbil. Resa med kollektivtrafik ska undvikas.

Ytterligare åtgärder som vidtas

 • Livsmedelsenheten inom samhällsbyggnadskontoret utökar sin tillsyn av restaurangverksamheter.
 • Kommunikationsavdelningen inom kommunstyrelsens kontor utökar informations- och kommunikationsinsatser till medarbetare, invånare och besökare.

I samband med de skärpta råden har krisledningen inom Norrköpings kommun aktiverats för att snabbt kunna möta upp behov och fatta nödvändiga beslut för att stötta verksamheterna.