Avsiktsförklaring mellan Bråvallagymnasiet och industriföretag

Underskrift av avsiktsförklaring

Marie Ebbesson (Fitesa), Helena Rasmusson (Holmen Paper), Åsa Stenmark (Bråvallagymnasiet), Jimmy Hayashi (BillerudKorsnäs) och Marina Gåverud (Fiskeby) skriver på. Foto: Sofia Johansson/Norrköpings kommun


Idag undertecknades en avsiktsförklaring mellan Industritekniska programmet på Bråvallagymnasiet och industrier i Norrköping! Avsiksförklaringen är en del av arbetet att locka fler elever till programmet.

Genom avsiktsförklaringen hoppas skolan kunna utveckla programmet och öka antalet ansökningar, bland annat genom att industrierna ska erbjuda alla elever minst tre veckors sommarjobb mellan årskurs 2 och 3.

Medverkande vid underskriften var personal från Bråvallagymnasiet, samt representanter från bland annat Holmen Paper, Billerud Korsnäs, Fitesa och Fiskeby Board.

I Norrköping arbetar 5400 personer inom tillverkning och utveckling och behovet av personal med industriteknisk utbildning är stor. genom att tidigt ge eleverna en väg in till de stora industrierna i området hoppas man på att kunna öka kompetensen inom området och göra arbetet och utbildningen mer attraktiv bland ungdomar!