Behandlingsteamet blir Beroendecenter Trozelli

Publicerad 08 januari 2020 11:48

Strax innan jul så gick flyttlasset för Behandlingsteamet och barn- och ungdomsverksamheten Balder inom Vuxenverksamheten på socialkontoret. I och med flytten så byter Behandlingsteamet även namn och heter nu Beroendecenter Trozelli.

Från och med nu så finns Beroendecenter Trozelli och Balder på Värdshusgatan 5 i Norrköping. Den dagliga verksamheten kommer att vara något minskad den 18 december till den 12 januari, men beräknas vara i full gång igen den 13 januari.

Det finns tolv boendeplatser som Beroendecenter Trozelli erbjuder till klienter som går i den intensiva öppenvården och som under behandlingstiden saknar en boendelösning.

Vad är Beroendecenter Trozelli?

Syftet med verksamheten är att hjälpa individer att utveckla en nykter, drogfri och spelfri livsstil. Beroendecenter Trozelli erbjuder ett brett utbud av strukturerade behandlingsmetoder med genomgående hög kvalitet. Behandling ges med varierande intensitet och innehåll, både i grupp och individuellt. Målgruppen för behandling är vuxna personer, från 18 år, som har problem med alkohol, droger och/eller spel om pengar. All behandling på Beroendecenter Trozelli kräver ett biståndsbeslut. Ansökan om behandling görs antingen hos befintlig socialsekreterare eller på socialkontorets mottagning som du når via kontaktcenter.

Vad är Balder?

Beroendecenter Trozelli erbjuder genom sin barnverksamhet Balder även stöd till barn från 4 år, ungdomar samt unga vuxna upp till 25 år som har en anhörig med ovanstående problematik. Till Balder krävs inget biståndsbeslut utan det går bra att söka insatsen direkt. Även barnens föräldrar kan erbjudas ett föräldrastöd utan biståndsbeslut.

 

Här kan du läsa mer om Beroendecenter Trozelli

Här kan du läsa mer om barn- och ungdomsverksamheten Balder


Besöksparkering finns intill Beroendecenter Trozelli, men besökstillstånd krävs.