Byggnader och vägar klara i Sandbyhov

Publicerad 09 januari 2020 11:05

Sandbyhov har länge präglats av äldreomsorg och vårdinrättningar. Nu förvandlas området till en modern och omtänksam stadsdel med liv och rörelse. Med olika typer av bostäder, skolor, kommersiell service, vård- och äldreboenden och parker. I samma takt som arbetet pågår blir byggnader och nya vägar klara.

Den nya vägen som leder in i Sandbyhov från Stockholmsvägen är placerad ett par hundra meter närmare Stockholmsrondellen, än den befintliga vägen. Den nya sporthallen byggs intill den befintliga vägen. För att få till en bra utemiljö kring sporthallen kommer den befintliga vägen att tas bort.

Lagom till sportlovet 2020 står sporthallen klar i Sandbyhov. Sporthallen är en modern multisportarena med läktare för 400 åskådare. Hallen har en yta på 46x24 meter och åtta omklädningsrum i direkt anslutning till planen. På dagtid har skolorna sina idrottslektioner här.

Läs mer här om Sandbyhovs förvandling

Lagom till sportlovet kommer sporthallen i Sandbyhov att stå klar. En modern multisportarena, som på utsidan är klädd i perforerad plåt. BILD: Norrköpings kommun