Byggnation av servicehus i Arkösund

Publicerad

Kommunen hade planerat för ett nytt servicehus i Arkösund. Enligt plan skulle huset vara färdigt den 30 april 2021. Entreprenören har dock inte färdigställt servicehuset i tid. I väntan på att det beställda huset ska bli färdigt har tillfälliga dusch, toalett och diskmöjligheter ställts upp på campingen. Vite har tilldelas entreprenören för överskriden kontraktstid.

MTSAB (entreprenören) åtog sig 10/12 2020 ,efter genomförd upphandling, att bygga ett servicehus i Arkösund. Byggnation startades under vinter och vår och planen var att få färdigt nytt servicehus till sommaren. Planerat färdigställande var 30/4 2021.

Tyvärr så möttes inte målet och servicehuset färdigställdes inte i tid. Under den överskridna entreprenadtiden har tillfälliga dusch, toalett och diskmöjligheter ställts upp på campingen.

Vite har tilldelas entreprenören för överskriden kontraktstid och det har jobbats febrilt under maj – jun för att försöka färdigställa huset.

Kommunens projektledare har säkerställt att det nu finns ett tillfälligt slutbesked. Det gör att att byggnaden kan tas i bruk så fort samtliga installationer är funktionstestade och dokumenterade.

Kommunens mål är att öppna servicehuset så fort som möjligt.