Byggplaner vid Skvallertorget

Publicerad 22 februari 2021 07:58

Vid Skvallertorget pågår arbete med en ny detaljplan för att möjliggöra byggnation av nya bostäder bakom Café Sista Supen mot Bredgatan samt en ny restaurang på Solsidan. Detaljplanen var på samråd under våren 2020. Då platsen har en värdefull kulturmiljö har samrådsmaterialet kompletterats med en miljökonsekvensbeskrivning.

I miljökonsekvensbeskrivningen jämförs samrådsförslaget med flera andra alternativ för platsen. I filmen nedan visas hur byggnation skulle kunna se ut enligt samrådsförslaget.

Nu är miljökonsekvensbeskrivningen på samråd och du kan lämna synpunkter fram till den 6 april.

Läs mer om detaljplanen och ta del av miljökonsekvensbeskrivningen här.