Delegation från Kenya i Norrköping

Publicerad 16 april 2018 08:00

En delegation från Eldoret och Uasin Gishu County i Kenya är i Norrköping för ett fem dagar långt besök. Syftet är att studera och utbyta erfarenheter om avfallshantering och miljöarbete på kommunal nivå.

Sedan våren 2015 har Norrköping haft ett utbyte med Kenya, då guvenör Jackson Mandago med delegation gästade Norrköping första gången. Representanter från Norrköpings kommun varit i Kenya vid ett flertal tillfällen. Sedan ett år tillbaka driver Norrköping tillsammans med Uasin Gishu County ett kommunalt partnerskapsprojekt med inriktning på sop- och avfallshantering.

Nu välkomnas guvenör Mandago och hans delegation åter till Norrköping. På programmet står bland annat studiebesök till Borgs och Slottshagens reningsverk, Häradsuddens avfallsdeponi och Norrköping Vatten och Avfall. Det kommer att ges tillfällen för erfarenhetsutbyte om hur man arbetar tillsammans med invånarna för en renare stadsmiljö och minskning av sopor.