Digitala dialogmöten med näringslivet

Publicerad 25 mars 2020 16:12

För att kunna upprätthålla en så nära kontakt som möjligt med Norrköpings näringsliv i den situation som råder, har Norrköpings kommun infört digitala dialogmöten. Idag höll kommunens näringslivsavdelning det första stora digitala mötet, där bland andra bankerna beskrev läget utifrån sitt perspektiv. Över hundra personer deltog under mötet.

– Vi arbetar just nu för att på bästa sätt hålla täta kontakter med näringslivet, och i de kontakterna även möjliggöra för så många som möjligt att enkelt nå fram med sina synpunkter. Ambitionen är att hitta gemensamma vägar framåt, säger Reidar Svedahl (L), kommunalråd med särskilt ansvar för näringslivet.

Utöver bankernas lägesbeskrivning, presenterades även under mötet en sammanfattning av nationella stödpaket, samt även kommunens stödpaket. Deltagare var politiker, tjänstemän och Östergötlands landshövding Carl Fredrik Graf tillsammans med representanter från banker och företagarorganisationer. Under mötet kunde alla skriva in sina frågor i en chat.

– Vi är glada över att intresset av att delta i dagens möte var så stort. Många ställde frågor och utöver det som sades under själva webinariet kommer vi även att samla alla frågor och svar och publicera dem på kommunens webbplats norrkoping.se nu under veckan, säger Pontus Lindblom, näringslivsdirektör. Det är av väldigt stor betydelse för oss att kunna upprätthålla dialogen med näringslivet trots de begränsningar som råder. Det ger oss tydliga indikationer på vad vi från kommunens håll bör fokusera på i vårt arbete för att kunna stötta kommunens näringsliv i den här utmanande situationen.

Nästa inplanerade möte hålls på måndag med livsmedelshandlare i Norrköping. Länk till frågor och svar gällande dagens dialogmöte kommer att kommuniceras i kommunens sociala kanaler så snart sammanställningen är klar.

Här kan du ta del av dialogmötet