Distansundervisning i större utsträckning på kommunala gymnasieskolor

Publicerad

Utbildningsnämnden har fattat beslut om att gymnasieskolorna ska ges större möjlighet att övergå till distansundervisning om det finns ett behov av att minska trängseln i skolans lokaler.

Den 18 november meddelade utbildningsminister Anna Ekström att regeringen gör en förändring i regelverket som ger gymnasieskolor möjlighet att ställa om till distansundervisning om det krävs för att minska trängseln i skolans lokaler. Ändringen började gälla den 23 november. Sedan tidigare gäller att gymnasieskolor kan övergå till distansundervisning på grund av smittspridning, om det finns en hög sjukfrånvaro på grund av covid-19 eller om många är hemma med milda symtom.

Gymnasieskolornas rektorer har nu fått uppdrag att bedöma när det kan vara lämpligt att övergå till fjärr- eller distansundervisning på grund av trängsel i skolans lokaler. Bedömningen görs i samråd med utbildningsdirektör och verksamhetschefer för gymnasiet.

- Lokalerna ser väldigt olika på skolorna, det kan även skilja sig mellan programmen på en skola. Vissa skolor har större ytor medan andra har en annan situation. Det kommer därför se olika ut mellan skolorna. Vissa program kommer ha distansundervisning på grund trängsel. Andra program kommer ha undervisning på plats i skolans lokaler. Det är viktigt att komma ihåg att det inte handlar om en total övergång till distansundervisning. Vi planerar för ett upplägg där fjärr- eller distansundervisning blandas med undervisning i skolans lokaler, säger Jonas Eriksson, verksamhetschef för gymnasiet.

- Varje bedömning görs utifrån den unika situationen på skolan. I första hand arbetar vi för att undervisningen ska ske på plats i skolans lokaler, eftersom vi ser att det är det bästa för elevernas kunskapsutveckling och livssituation. Men vi vill ha en trygg och säker skolmiljö för både elever och personal och då är det bra att skolorna har möjlighet att övergå till fjärr- eller distansundervisning på grund av trängsel, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör.

I dagsläget planerar tre av Norrköpings kommunala gymnasieskolor för undervisning delvis på distans för vissa program och för en tredjedel av eleverna. De program som berörs är:

  • Estetiska programmet, De Geergymnasiet
  • Samtliga nationella program, Hagagymnasiet
  • VVS- och Fastighetsprogrammet, Bråvallagymnasiet
  • El och energiprogrammet, Bråvallagymnasiet
  • Ekonomiprogrammet, Kungsgårdsgymnasiet

Utbildningsnämndens beslut som ger gymnasieskolorna större möjlighet att övergå till distansundervisning togs den 25 november.

Kontaktpersoner

Jonas Eriksson
Verksamhetschef gymnasiet
Telefon 072-517 45 61

Sofie Lindén
Utbildningsdirektör
Telefon 072-581 28 00