Extra pengar till Norrköpings kommunala fritidsgårdar

Det blir en aktiv men smittsäker sommar på Norrköpings kommunala fritidsgårdar. Genom ett statligt bidrag med syfte att göra det möjligt för barn och unga i åldrarna 6-15 år att delta i avgiftsfria aktiviteter under lovtillfällen 2021 kan de 13 fritidsgårdarna utöka sin planerade verksamhet i sommar.

– Det känns väldigt roligt att vi genom detta bidrag kan erbjuda barn och unga fler aktiviteter i sommar, men också att vi kan stärka upp på resurssidan. Alla barn ska ha möjlighet till ett sommarlov med aktiviteter och det känns extra viktigt i år. Fritidsgårdarna fyller en mycket viktig funktion här, både när det kommer till att främja integration, men också för att man där skapar nya sätt att mötas på mellan barn och unga med olika social bakgrund i Norrköping, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör.

Det är Socialstyrelsen som på uppdrag av regeringen fördelat medel till kommuner i Sverige för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år. Norrköpings kommun tilldelades 4 774 095 kronor, och av dessa är 1,5 miljoner kronor vikta specifikt till Norrköpings kommunala fritidsgårdar.

– Det extra tillskottet är mycket välkommet. Vi har redan många spännande aktiviteter inplanerade i sommar med lägerverksamhet, utflykter och grillkvällar bland annat. Nu får vi möjlighet att kunna använda oss av fler resurser för att kunna genomföra våra planer på ett så bra sätt som möjligt. Givetvis följer vi rådande rekommendationer och riktlinjer. Vi välkomnar alla barn och unga i målgruppen till våra aktiviteter och hoppas kunna skapa minnen för livet, säger Elisabeth Andersson, fritidsgårdschef.

Kommunen kan, i enlighet med vad som gäller för övrig verksamhet, fritt välja hur aktiviteterna ska bedrivas, och de kan bedrivas i egen eller annans regi. För Norrköpings kommun innebär tillskottet fler aktiviteter under fler antal veckor, samt extra satsning på Ensjön, Ektorpsparken och verksamhet vid Himmelstalund som inte hade kunnat bedrivas utan tillskottet.

– Fritidsgårdarnas insatser under loven är avgörande för många barn och unga när det handlar om att ha tillgång till en meningsfull och trygg fritid. Det känns väldigt skönt att vi nu än mer kan möta det behov som finns i olika delar av Norrköping. Tillsammans bygger vi ett tryggare Norrköping, och där spelar också fritidsgårdarna en viktig roll, säger Ola J Hedin (L), 1:e vice ordförande utbildningsnämnden.

Här finns alla planerade sommaraktiviter på Norrköpings fritidsgårdar