Förslag om att utveckla området runt Melby trafikplats för logistikföretag

Publicerad 10 juli 2020 08:01

Nu är det samråd för fördjupning av översiktsplanen för Melby, Landsjö och Löfstad. Fram till och med den 17 september har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Norrköpings kommun växer, och därför är behovet att hitta mark för verksamhetsetableringar stort. Hamnen, infrastrukturen och det strategiska läget i Sverige gör att många företag inom logistik och transport vill etablera sig här. Det gör att fler arbetstillfällen skapas i Norrköping.

I fördjupning av översiktsplanen föreslås området runt Melby trafikplats utvecklas för transportintensiv verksamhet, som till exempel lager och logistikföretag. Idag består området till stor del av jordbruksmark och skog. I närheten finns också sevärdheter med kulturhistoriska viktiga platser som Göta kanal och Löfstad slott. I förslaget pekas stora områden också ut för att utvecklas för besöksnäring och för jordbruk och skogsbruk.

Norrköpings kommun vill genom samråd ha en dialog om förutsättningarna att utveckla området runt Melby trafikplats.

Ta del av samrådshandlingarna och lämna dina synpunkter här.