Fortsatt arbete gällande telefoni

Publicerad 06 september 2019 09:21

Det intensiva arbetet med att lösa problematiken som uppstod i samband med en uppdatering av kontaktcenters telefoniplattform fortgår.

Uppdateringen förde med sig ett antal systemfel som lett till att vissa samtal inte når kommunens kontaktcenter fastän det finns kommuninformatörer som är tillgängliga för samtal. Det finns ännu ingen tidsprognos för när samtliga fel ska vara åtgärdade, men leverantören som tillhandahåller telefoniplattformen arbetar aktivt tillsammans med kommunen för att lösa detta.

Här hittar du mer information om kontaktcenter:
Kontaktcenter