Fortsatt möjlighet att skjuta upp betalningen på fakturor från Miljö- och hälsa

Publicerad 14 oktober 2020 14:36

I samband med Coronapandemin har många företag drabbats hårt ekonomiskt. För att underlätta för näringslivet beslutade kommunen i våras om att ge företag en möjlighet att skjuta fram betalningen på sina fakturor från Miljö och hälsa.

Nu har byggnads- och miljöskyddsnämnden beslutat att förlänga möjligheten för företagare att flytta fram betaldatumet på sin faktura. Har man inte möjlighet att betala inom 30 dagar kan man ansöka om anstånd att få betala sin faktura senast 28 februari 2021.

- Ett tjugotal företag har hitintills nyttjat möjligheten att ansöka om anstånd. Kan vi underlätta för fler företagare genom att förlänga betaltiden gör vi gärna det säger Maria Sayeler, ordförande i byggnads- och miljöskyddsnämnden.

Här kan du som är företagare ansöka om anstånd för att skjuta upp betalningen på fakturor.