Gator och belysning byggs ut inom området Svärtinge skogsbacke

Publicerad 14 oktober 2019 16:03
Kartbild som visar de olika etapperna för gatu- och belysningsarbeten i Svärtinge skogsbacke

Kartbild som visar de olika etapperna på gatu- och belysningsarbetet i Svärtinge skogsbacke. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

I projektet samarbetar samhällsbyggnadskontoret med Nodra och E.on.

Redan nu har 3 stycken etapper avslutats (1A, 1B och 2A). Nu har utbyggnaden av etapp 2B påbörjats och den pågår till och med hösten 2020.

Läs mer om projektet.