Hageby tas bort från polisens lista över utsatta områden

Publicerad

Norrköpingsstadsdelen Hageby plockas bort från polisens lista över utsatta områden. Klockaretorpet och Navestad finns kvar på listan. I dessa områden genomförs EST, effektiv samordning för trygghet. Ett samarbete mellan kommun, polis, Hyresbostäder och flera andra aktörer.

Det är bra att Hageby nu kan plockas bort från den här listan. Det visar på att det arbete som gjorts inom bland annat EST har gjort stor nytta. Vi ser att till exempel skolresultaten har gått upp och att färre brott begås i Hageby. Vi är väldigt tacksamma för det arbete som polisen gör, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

Ett utsatt område är enligt polisen ett område som är geografiskt avgränsat och där den socioekonomiska statusen är låg. Samtidigt har kriminella en inverkan på lokalsamhället. Den lägesbild som polisen presenterade i dag bygger på uppgifter från alla lokalpolisområden runt om i landet. Det är tredje gången som polisen skapar en sådan lägesbild över utsatta områden.

Polisen bedömer nu att det finns 60 utsatta områden runt om i landet och att 22 av dessa är särskilt utsatta. Förra gången en lägesbild gjordes, 2017, bedömdes 61 områden som utsatta varav 23 som särskilt utsatta.

När den förra lägesbilden gjordes, 2017, bedömdes tre områden i Norrköping som utsatta, Hageby, Navestad och Klockaretorpet. Nu tas alltså Hageby bort från listan.

Förutom att Hageby nu plockas bort från listan ser vi att utvecklingen är positiv även i Klockaretorpet och Navestad och målet är att få bort även de områdena från listan. Därför är det viktigt att arbetet nu fortsätter så att vi i framtiden inte har några utsatta områden i Norrköping, säger Lars Stjernkvist (S).

Här kan du läsa polisens rapport "Kriminell påverkan i lokalsamhället".