Händelöbron lagas

Publicerad 19 februari 2018 14:46

Ett körfält stängs av på Händelöbron från och med idag måndag 19 februari. Imorgon tisdag ska bron undersökas och efter det kan man se vad som behöver lagas.

Det finns risk för köer under tiden. Kör försiktigt och respektera personalen som arbetar på plats.

Uppdaterad 28 februari 2018

Händelösbrons kantbalkar är sönder och ska lagas. Arbetet är tidskrävande då man måste bila ner i betongen och göra en ny utformning för nya kantbalkar.

Det är begränsad framkomlighet över Händelöbron under cirka två månader framöver. Arbetet kommer börja vecka 9 och det ska vara klart i slutet av april.