Hundraårsjubileum för allmän och lika rösträtt i Sverige

Publicerad 05 december 2019 08:41

Det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Norrköpings kommun firar genom att arrangera flera aktiviteter under december 2019.

– Införandet av demokrati och allmän och lika rösträtt var den viktigaste politiska reformen under 1900-talet. Givetvis ska vi uppmärksamma detta, säger Olle Vikmång (S), kommunfullmäktiges ordförande.

Den 9 december 2019 öppnar utställningen Ja, må den leva! på Stadsbiblioteket i Norrköping. Utställningen baseras på material som Riksdagen tagit fram inför firandet, samt lokalt material från Norrköpings stadsarkiv och berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt. En reform som innebar demokratins genombrott i vårt land.

Datum: 9 december
Tid: 17.30
Plats: Norrköpings stadsbibliotek

I samband med utställningens öppnande talar kommunfullmäktiges ordförande Olle Vikmång. Därefter föreläser författaren och journalisten Per T. Ohlsson om det händelserika året 1918 då striden för allmän och lika rösträtt fick ett slutligt avgörande.

– Demokratin har inte varit självklar i vårt land och det är viktigt att berätta historien om hur den infördes. För att behålla en stark demokrati med aktivt deltagande även i framtiden finns det goda skäl att lära av den process och det engagemang som låg bakom starten för allmän och lika rösträtt för hundra år sedan, säger Olle Vikmång (S), kommunfullmäktiges ordförande.

Den 12 december föreläser stadsarkivarie Pernilla Matsson på temat Lokala rösträttskämpar i Stadsbiblioteket. Den 16 december flyttas utställningen till Förvaltningshuset Rosen på Trädgårdsgatan, där hundraårsjubileet uppmärksammas i samband med kommunfullmäktiges sammanträde.

Aktiviteterna är utan kostnad och öppna för alla. Programmet som helhet finns att läsa härPDF (pdf, 3.6 MB)