Kommande trafikstörningar på Kungsgatan i korsningen Kungsgatan/Nygatan vecka 23-28

Publicerad

Kommande trafikstörningar kommer att ske på Kungsgatan i korsningen Kungsgatan/Nygatan vecka 23 till 28. Markarbete med spår och VA görs på Kungsgatan sker.

Vecka 23:
Källvindsgatan öppnas upp senast klockan 22.00 fredagen den 11 juni.

Vecka 24:
Under vecka 24 kommer minst ett körfält på Källvindsgatan att vara öppet. Körfältet stängs av så att VA arbetet kan färdigställas under veckan. Kungsgatan kommer ha begränsad framkomlighet.

Vecka 25:
VA arbete görs på Kungsgatan vecka 25. Under arbetets gång stängs Kungsgatan av helt. Det gäller tisdagen den 22 juni natten till onsdagen den 23 juni. Arbetet görs mellan klockan 22.00-06.00. Trafiken leds om till Korsgatan. Den tiden Kungsgatan är öppen regleras trafiken med tillfälliga trafikljus.

Markarbete med spår och VA görs på Kungsgatan under veckan.

Vecka 26:
En provisorisk bro lyfts på plats i södergående körfält på Kungsgatan tisdagen den 29 juni mellan klockan 22.00-06.00. Kungsgatan är då avstängd och trafiken leds om till Korsgatan. Den tiden Kungsgatan är öppen regleras trafiken med tillfälliga trafikljus.

Vecka 27:
Den provisoriska bron flyttas från södergående körfält till norrgående körfält vecka 27 onsdagen den 7 juli, natten till torsdagen den 8 juli. Kungsgatan är då avstängd. Arbetet sker nattetid från klockan 22.00 och pågår i cirka tre timmar. Trafiken leds om till Korsgatan. Den tiden Kungsgatan är öppen regleras trafiken med tillfälliga trafikljus.

Vecka 28:
En provisorisk bro flyttas från norrgående körfält till södergående körfält måndagen den 12 juli, natten till tisdagen den 13 juli. Arbetet sker från klockan 22.00 och pågår i cirka tre timmar. Trafiken leds om till Korsgatan. Den tiden Kungsgatan är öppen regleras trafiken med tillfälliga trafikljus.