Kommunen initierar projekt om långsiktig kompetensförsörjning

De fem studenterna som ingår i projektgruppen står tillsammans. I bakgrunden utsikt över Norrköping.

De fem studenterna i projektgruppen

Publicerad 12 oktober 2020 17:18

Kompetensförsörjningen på kort och lång sikt är av stor vikt för hållbar tillväxt i Norrköping, och en prioriterad fråga inom kommunens näringslivsavdelning. Nu inleds ett projekt med fokus på hur samverkan mellan studenter vid Linköpings Universitet och Norrköpings näringsliv kan förstärkas.

InGenious är en projektkurs på Linköpings universitet där studenter från olika fakulteter bildar projektgrupper och tar sig an olika utmaningar. Näringslivsavdelningen vid Norrköpings kommun gick in med en utmaning på temat långsiktig kompetensförsörjning, och fem studenter med olika utbildningsbakgrunder nappade på detta.

  • – Vi är otroligt glada att få vara projektpartner i ett InGeniousprojekt med temat långsiktig kompetensförsörjning. Vi har redan nu fått …..fin respons från näringslivet i Norrköping som gärna är med och bidrar i arbetet framåt, säger Jessica Stille Törnqvist på näringslivsavdelningen i Norrköpings kommun.

Projektets mål är att ta fram ett eller flera förslag på system eller arbetssätt som möjliggör kontakt mellan näringsliv och studenter i Norrköping och Linköping, och som inte är personbundet utan hållbart över tid.

Förhoppning om långsiktiga kontakter

  • – Idag finns flera goda initiativ gällande samverkan mellan student och näringsliv men i många fall är initiativen personbundna. Vår förhoppning är att genom projektet kunna skapa en effektiv modell för att etablera en långsiktig kontakt och samverkan – vi är övertygade om att studenterna själva sitter inne med de bästa lösningarna!, säger Jessica Stille Törnqvist

Effekten av samverkan ska vara ökad kännedom om Norrköpings studenter i Norrköpings näringsliv och förstärkt matchning mellan parterna i syfte att kompetenshöja och skapa tillväxt, samtidigt som studenter kan erbjudas relevant arbete i närområdet. Studenterna angriper förutsättningslöst uppdraget under fyra månader och levererar sedan sin lösning på utmaningen. Projektpartnern – i det här fallet Norrköpings kommun – betalar ingenting för själva genomförandet av kursen, men kan köpa loss lösningen efter att den presenterats.