Kommunen överklagar inte kammarrättens beslut om Brovaktarstugan

Norrköpings kommun kommer inte att överklaga kammarrättens beslut om att säga nej till kommunens begäran om flytta brovaktarstugan för att bygga en ny bro där Femöresbron tidigare låg. Norrköpings kommun kommer nu att titta på en alternativ plats för att kunna fortsätta med sin planering.

– Vi vet att det här är en fråga som engagerar många Norrköpingsbor, och hade vi valt att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen hade det dragit ut ytterligare på processen. Nu får vi börja planera utifrån att bron ska kunna placeras lite öster om brovaktarstugan som är vår alternativa plats. Vi ska ta fram de ritningar vi redan har på ny bro för att sedan förbereda en ny ansökan om vattendom, säger Karin Jonsson (C), tekniska nämndens ordförande.

Under januari 2018 beslutade tekniska nämnden i Norrköping om att bygga en ny bro som ska ersätta den gamla Femöresbron som togs bort 2016 eftersom den var i så dåligt skick att den inte gick att rädda. Planen är att anpassa den nya bron till dagens krav, men ändå vara så lik den gamla bron som möjligt utseendemässigt. Beslutet innebar bland annat att Brovaktarstugan i anslutning till bron skulle behöva flyttas från nuvarande placering, något som Länsstyrelsen Östergötland sade nej till, bland annat eftersom stugan omfattas av byggnadsminnesförklaring.

Ärendet prövades av förvaltningsrätten, som gav kommunen rätt. Länsstyrelsen överklagade dock sedan beslutet till kammarrätten som i juni kom med ett nytt besked - stugan får inte flyttas och den får inte heller höjas. Kammarrätten bedömer att de åtgärder som kommunen vill genomföra runt stugan och brofästet där Femöresbron tidigare låg kommer att påverka området alltför mycket.

– Självklart är det beklagligt att vi fick avslag vad gäller placering av den nya bron, då det hade varit den bästa placeringen sett ur tillgänglighetssynpunkt, men vi rättar oss efter beslutet. Även om vi i dagsläget inte vet exakt vart den nya bron kommer att placeras så kommer vi att se till att den blir så tillgänglighetsanpassad som möjligt. Det är inte rimligt att till exempel personer med funktionshinder ska behöva ta sig över Riksbron för att komma över Motala ström, säger Karin Jonsson.

Läs mer om Femöresbron och planerna på ny bro här: Femöresbron - Norrkoping