Kommunens forskningsfond delar ut 5,4 miljoner till nya projekt 2021

Bild från domen på Visualiseringscenter
Publicerad

Kommunstyrelsen har den 3 maj 2021 beslutat att tre nya forskningsprojekt ska få medel från Norrköpings fond för forskning och utveckling. Det är tolfte gången som forskningsfonden delar ut medel till lokala forskningsprojekt som på olika sätt bidrar till utvecklingen i kommunen.

Följande tre projekt får ta del av forskningsfondens medel 2021:

 • Barns meningsskapande i naturvetenskap och teknik genom skönlitteratur och NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla)
  Summa: 2 033 535 kr, huvudsökande Alma Jahic Pettersson, Linköpings universitet
 • Immersiv multimediakonst i domteatern
  Summa: 1 356 655 kr, huvudsökande Ahmet Börütecene, Linköpings universitet
 • Manufacturing of Inexpensive Flexible Thermoelectric Modules (FTEMs)
  Summa: 2 000 002 kr, huvudsökande Xavier Crispin, Linköpings universitet

Sedan forskningsfonden startade 2012 har 61 forskningsprojekt beviljats medel. Totalt under åren har över 300 ansökningar lämnats in. De projekt som beviljats medel har i regel haft en projektperiod på 1-3 år.

Mer information om de tre projektenPDF (pdf, 182.2 kB)

Fakta Norrköpings fond for forskning och utveckling

Medlen ur Norrköpings fond för forskning och utveckling tilldelas forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att något eller några av fondens fyra huvudsyften uppnås:

 • Högre utbildningsnivå i kommunen
 • Utveckling av kommunens verksamhet
 • Stärkt utbildning och forskning vid Campus Norrköping
 • Utveckling av Norrköpings arbetsmarknad och näringslivsklimat

Ansökande ska antingen vara forskare vid Linköpings universitet, anställd i Norrköpings kommun, eller tillhöra en organisation eller ett företag i kommunen. Den forskning som ska utföras behöver kunna knytas till forskningsmiljön på Linköpings universitet, Campus Norrköping.