Kommunens idrottshallar hålls stängda från och med måndagen den 21 december

Publicerad

Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i Sverige och läget inom sjukvården är ansträngt. Därför vidtas ytterligare nationella åtgärder från den 18 december för att Sverige snabbare ska komma ur det allvarliga läget.

På regeringens inrådan ska all verksamhet som drivs av statliga myndigheter, regioner och kommuner och som inte är nödvändig, stängas ner fram till och med den 24 januari 2021.

Norrköpings kommun håller alla idrottshallar nedstängda för att minska smittspridningen av covid-19. Bibliotek, museum och simhallar är stängda sedan tidigare.

– Föreningar har under en längre tid tagit ett stort ansvar för att hjälpa till med att minska smittspridningen. Bokningsläget är redan innan det här sista beskedet kom, nästan obefintligt för de äldre grupperna, säger Maria Modig kultur- och fritidsdirektör.

  • Samtliga idrottshallar är stängda till och med den 24 januari 2021, med undantag för träning och match på elitnivå.
  • Kontakta kultur- och fritidskontoret vad gäller bokningar.
  • Utomhusverksamhet för föreningar får bedrivas i enlighet med rådande rekommendationer.

Vid frågor är du välkommen att kontakta kultur- och fritidskontorets lokalbokning:
Telefon: 011-15 29 15
E-post: bokning.fritid@norrkoping.se

Länk: Uthyrning av idrottsanläggningar - Norrkoping