Lokala riktlinjer krävs innan personer med antikroppar kan besöka äldreboenden

Publicerad 15 juli 2020 11:55

Socialstyrelsens nya rekommendation är att personer som har antikroppar kan välkomnas in till sin närstående på ett äldreboende, men i Norrköping krävs lokala riktlinjer innan man kan följa den nya rekommendationen.

Läs mer om gällande besöksförbud på äldreboenden

- Vi vet att många längtar efter att träffas, men syftet med besöksförbudet är att minska risken för smittspridning bland våra äldre. Tills vi har fått lokala riktlinjer från regionen gäller besöksförbudet fortsatt även för personer med antikroppar, säger Malin Engström, tillförordnad vård- och omsorgsdirektör.

I det nya rådet från Socialstyrelsen gällande anhöriga med antikroppar rekommenderas att äldreboenden i första hand tar emot besök utomhus. Besök inne i verksamheten behöver vara mer strikt motiverade. En bedömning av om ett besök är möjligt behöver ta hänsyn till både den boendes behov av ett fysiskt besök och verksamhetens förmåga att genomföra det på ett säkert sätt.

- Vi föredrar att man håller kontakten genom telefon- eller videosamtal för att inte utsätta någon för en smittrisk, men för många är det här en väldigt tuff tid. Besöksförbudet vi har idag hindrar ingen från att träffas utomhus, men om man väljer att göra det krävs det att man tar ett eget ansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, understryker Malin.