Magiskt bord för personer med demens

Publicerad 15 oktober 2019 14:19
Tovertafel är en teknik som tagits fram för personer med demenssjukdom. Med en interaktiv projektor blir ett vanligt bord nästan magiskt. Det förvandlas till en aktiv spelyta som känner av deltagarnas rörelser över bordet.

 

Det finns en mängd olika spel och inget av dem går ut på att vinna, allt handlar om att ha kul, och att locka till rörelse och social interaktion.

- Spelet hjälper till att bryta passivitet, skapar glädje och gemenskap, säger Ann-Christin Norén, undersköterska på äldreboendet St Persgatan 134.

Magiskt bord

Att använda det magiska bordet ger fysisk aktivitet, social samvaro och kognitiv stimulans.

Statligt stimulansmedel

Det var när Norrköpings kommun fick möjlighet att investera 4,2 miljoner i välfärdsteknik som spelet kunde köpas in. Pengarna kom från Regeringen, som gav Socialstyrelsen i uppdrag att fördela stimulansmedel på totalt 350 miljoner kronor till kommunerna under hösten 2018.

Syftet med stimulansmedlen var att göra det möjligt för kommunerna att öka investeringstakten av välfärdsteknik, men pengarna fick bara användas under en viss period, bara inom vård och omsorg, och endast till investeringar i välfärdsteknik eller sånt som kunde öka förutsättningarna för att implementera välfärdsteknik i verksamheterna.