Minskat antal parkeringsautomater i Norrköping

Publicerad

Fler betalar sin p-avgift via en app och en del parkeringsautomater är väldigt lite utnyttjade. Därför minskas nu antalet betalautomater i Norrköping. Vid de biljettautomater som tas bort finns andra närliggande automater.

  • -Vi förstår att det här kan göra att en del kommer att känna frustration när de inte kan gå till den automat de är vana vid eller upplever att det blir längre till närmsta automat men vi ser en snabbt uppåtgående trend med appköp och ett minskat antal automatköp. Det leder till lågt nyttjande och därmed låga inkomster på vissa biljettautomater, i många säljs under 500 biljetter per år. Det innebär att det kostar mer att hålla dem i drift än vad de drar in, säger trafikplanerare Andreas Lundqvist
  •  

Det finns idag 187 biljetterautomater som drivs av kommunen i Norrköping. När 20 av dessa tas bort 1 oktober så blir det 167 kvar. Försäljningen i de automater som tas bort är låg och de står i nära anslutning till andra biljettautomater som nyttjas mer.

-Vilka automater som tas bort handlar inte bara om antalet sålda biljetter per automat, utan även om närhet till andra automater och möjligheterna att betala för sin parkering på ett enkelt sätt, säger Andreas Lundqvist.